Biotype characterization of Cylindrocladium strains with three-septate conidia and ovoid vesicles

B.J.H. Janse, P.W. Crous, D. Victor, G.F. Marias, A.C. Alfenas

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1993

    Citeer dit