Biphasic kinetics of a methanotrophic community is a combination of growth and increased activity per cell

A.K. Steenbergh, M. Meima, M. Kamst, P.L.E. Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biphasic kinetics of a methanotrophic community is a combination of growth and increased activity per cell'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences