Birds exploit herbivore-induced plant volatiles to locate herbivorous prey

L. Amo, J.J. Jansen, N.M. Van Dam, M. Dicke, M.E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Birds exploit herbivore-induced plant volatiles to locate herbivorous prey'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology