Bitter Emotion: Affective Archives and Transnational Solidarity against Apartheid

Kylie Thomas*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bitter Emotion: Affective Archives and Transnational Solidarity against Apartheid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences