Black Aspergilli in tropical infections

L. Kredics, J. Varga, Z. Antal, R.A. Samson, C. Vagvolgyi, P. Manikandan

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Black Aspergilli in tropical infections'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences