Black goo decline of grapevine: current understanding of this mysterious disease

P. Fourie, F. Halleen, M. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)93-96
  TijdschriftWineland
  Volume2000
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit