Black yeast diversity and volatile aromatic compounds analysis of babassu coconut (Attalea speciosa Mart

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftMicrobial Ecology
    StatusGepubliceerd - 2016

    Citeer dit