Black yeast-like fungi in skin and nail: it probably matters

D.M. Saunte, B. Tarazooie, M.C. Arendrup, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    40 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Black yeast-like fungi in skin and nail: it probably matters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences