Black yeasts-like fungi isolated from dialysis water in hemodialysis units

Izabel Cristina Figel, Paulo Roberto Dantas Marangoni, Sabina Moser Tralamazza, Vânia Aparecida Vicente, Patrícia do Rocio Dalzoto, Mariana Machado Fidelis do Nascimento, G Sybren de Hoog, Ida Chapaval Pimentel

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Black yeasts-like fungi isolated from dialysis water in hemodialysis units'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology