Blik vooruit

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-3
Aantal pagina's1
TijdschriftNRC Handelsblad
VolumeWetenschapsbijlage
StatusGepubliceerd - 21 dec. 2013

Citeer dit