Blinde vlekken in pensioenland

C.G. Koedijk, A. Slager, H.P. van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Het omgaan met beperkte rationaliteit onder pensioendeelnemers stelt pensioenbeleidsmakers voor dilemma’s in het ontwerpen van pensioenproducten alsmede het vormgeven van pensioentoezicht en –beheer. Het vertrouwen onder deelnemers in pensioenfondsen is hoog en de vraag is of pensioenfondsen dit ook weten te behouden. Pensioenbestuurders erkennen het belang van governance en het feit dat pensioenproducten complex zijn maar geven hier onvoldoende gevolg aan in de vorm van passende beleidsreacties. Twee ontwikkelingen voor een houdbaar pensioenstelsel liggen voor de hand. Gegeven de diversiteit van pensioendeelnemers naar pensioenkennis en voorkeuren zullen pensioenfondsen pensioenproducten moeten ontwikkelen die collectieve zekerheid bieden maar tegelijkertijd ook meer ruimte geven aan individuele keuzevrijheid. Ten tweede zal de vormgeving van ‘pension fund governance’ verder ontwikkelen waarbij de deelnemer centraal staat: risicodragers in de pensioenregeling moeten ook meebeslissers worden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-42
TijdschriftTPE Digitaal
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit

Koedijk, C. G., Slager, A., & van Dalen, H. P. (2008). Blinde vlekken in pensioenland. TPE Digitaal, 2(2), 22-42.