Blocking utilization of major plant biomass polysaccharides leads Aspergillus niger towards utilization of minor components

Roland S Kun, Sandra Garrigues, Marcos Di Falco, Adrian Tsang, Ronald P de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Blocking utilization of major plant biomass polysaccharides leads Aspergillus niger towards utilization of minor components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds