Blood Pressure in Mutant Rats Lacking the 5-Hydroxytryptamine Transporter

J.R. Homberg, J.B. Mudde, B. Braam, B.A. Ellenbroek, E. Cuppen, J.A. Joles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Blood Pressure in Mutant Rats Lacking the 5-Hydroxytryptamine Transporter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences