Blood pressure, perfusion pressure, and open-angle glaucoma - Reply.

P.T.V.M. de Jong, C.A. Hulsman, A. Hofman, J.C. Witteman, J.R. Vingerling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)741-742
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume126
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit