BMGN-Low Countries Historical Review. Child Separation. Special Issue

Marit Monteiro (Gastredacteur), Geertje Mak (Gastredacteur), Elizabeth Wesseling (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-233
Aantal pagina's233
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume135
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit