Bmp signaling exerts opposite effects on cardiac differentiation

E. de Pater, M. Ciampricotti, F. Priller, J. Veerkamp, I. Strate, K. Smith, A.K. Lagendijk, T.F. Schilling, W. Herzog, S. Abdelilah-Seyfried, M. Hammerschmidt, J. Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bmp signaling exerts opposite effects on cardiac differentiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences