Bodembiodiversiteit: op naar een wereldwijde analyse: Convention on Biological Diversity van de VN doet oproep

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De CBD (Convention on Biological Diversity) van de VN heeft tijdens de
COP14 in Sharm-el-Sheikh, Egypte (14-29 november 2018) aan de FAO
gevraagd om de bodembiodiversiteit wereldwijd onder de loep te nemen.
Bodembiodiversiteit is onmisbaar voor de voedselvoorziening,
voldoende schoon zoetwater en klimaatregulatie, maar wordt in toenemende
mate bedreigd en krijgt te weinig aandacht in het beleid en beheer.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)38-39
TijdschriftBodem
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit