Bodemlegers in een lege bodem : het belang van ondergrondse microbiële conflciten: oratie

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportPopulair

59 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met de entree van kunstmest, 2e helft 19e eeuw, is de volledige afhankelijkheid van organische meststoffen opgeheven. De toepassing van gewasrotaties om te zorgen dat ziekteverwekkers in de bodem zich niet uit kunnen breiden kent al een lange geschiedenis. In deze rede aandacht voor de geschiedenis van het omgaan met bodem, bemesting en bodemvruchtbaarheid en uiteindelijk de rol van de bodemecologie daarin.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieWageningen
UitgeverijWageningen University
ISBN van geprinte versie9789461735959
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bodemlegers in een lege bodem : het belang van ondergrondse microbiële conflciten: oratie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit