Bodies, monuments, history. Commemorating slavery in the Netherlands.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJahrbuch für Europäische Ethnologie
Volume12
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit