Body, Honour, and Law in Medieval Frisia: Toward a Theory of Embodied Honour

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 11 apr. 2007

Citeer dit