Body temperature, activity and melatonin profiles in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and delayed sleep: a case-control study.

D Bijlenga, E.J.W. Van Someren, R Gruber, T.I. Bron, I.F. Kruithof, E.C.A. Spanbroek, J.J.S. Kooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)607-616
TijdschriftJournal of Sleep Research
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit