Boedelinventarissen. De gemeentelijke bevolkinsgregisters 1850-1920

G.A.M. Van Synghel (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-120
Aantal pagina's120
TijdschriftBroncommentaren
Volume2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit