Boekbeoordeling [Sebregts, K.D.C.J. (2015). The sociophonetics and phonology of Dutch r. Utrecht: LOT (379).]

E. S. M. Ooijevaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit