Boekbespreking Mo Hayder, een skeptische auteur van inktzwarte griezelromans [Review of: (2006) Pig island]

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftWonder en is gheen Wonder
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit