Boekbespreking: P. Brood (ed), Atlas van de negen Hanzesteden (Zwolle, W-books, 2023): Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg, Harderwijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)129-131
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - mei 2024

Citeer dit