Boekbespreking [Review of: . Bevolkingskrimp: een liberaal antwoord]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)176-180
TijdschriftLiberaal Reveil
Volumeoktober
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit