Boekbespreking [Review of: T. Pels (2006) Emancipatie van de tweede generatie: keuzen en kansen in de levensloop van jonge moeders van Marokkaanse en Turkse afkomst]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)303-304
TijdschriftMens en Maatschappij
Volume82
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit