boekbespreking van Handbook of the Aging Brain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)204
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume30
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit