Boekbespreking van Szesko, P.R., Strous, R.D., Goldman, R.S., Ahstari, M., Knuth, K.H., Lieberman, J.A., Bilder, R.M. - Neuropsychological correlates of hippocampal volumes in patients experiencing a first episode of schizophrenia

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit