[Boekbespreking van: 'Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne' door Sabine Maas (2014)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume131
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit