Boekbespreking van Valk, J., Barkhof, F., Scheltens, P. - Magnetic resonance in dementia. Springer, Heidelberg, Germany, 2002, 353 p.

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit