Boeken van en over Multatuli. De Multatulibibliotheek van Willem Frederik Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftJaarboek Multatuli
StatusGepubliceerd - jan. 2018

Citeer dit