Boekrecensie (3 boeken) [Review of: N. Scheps (2011) Weersta vanaf het begin maar slechts met het geesteszwaard. Het verzetswerk van J.H. Scheps 1940-1945; M. van Buuren (2011) De afrekening. Ontmaskering van het gewapend verzet; E. van Roekel (2011) Jongens van Nederland. Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS]

N.D.J. Barnouw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume128
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit