Boekrecensie: Avondschot. Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch imperium, J.J.P. de Jong [Review of: (2011) Avondschot. Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch imperium]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)444-464
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume44
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit