Boer Battus versus Wim uit Parijs. De Multatuli-polemiek van Hugo Brandt Corstius en Willem Frederik Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)133-161
Aantal pagina's29
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume55
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit