Boeren, keuters en landarbeiders. De sociale structuur van Salland aan het begin van de negentiende eeuw

J.L. van Zanden, D.J. van der Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

782 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-193
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume10
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit