Boeren over weidevogelbescherming [Farmers' attitudes regarding meadow bird protection]

J. Noordijk, A.M. Lokhorst, J. van Dijk, C.J.M. Musters, H. Staats, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)83-90
TijdschriftLandschap
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit