Boerenlandschap : landschapselementen op akkerbouwbedrijven in Nederland [Landbouw: drager van het landschap?]

G.R. de Snoo, A. G. E. Manhoudt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)246-249
TijdschriftLandschap
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit