Boerhaave’s Furnace. Exploring Early Modern Chemistry through Working Models

Marieke Hendriksen, R.E. Verwaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBerichte zur Wissenschaftsgeschichte
Volume43
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2020

Citeer dit