Bolder Takes All and the role of epigenetics. A comment on Canestrelli et al. Letter

M.M.P. Cobben, K. van Oers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Downloads (Pure)

Samenvatting

Refers To Daniele Canestrelli, Roberta Bisconti, Claudio Carere Bolder Takes All? The Behavioral Dimension of Biogeography Trends in Ecology & Evolution, Volume 31, Issue 1, January 2016, Pages 35-43 PDF (1863 K)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)498-499
TijdschriftTrends in Ecology & Evolution
Volume31
Nummer van het tijdschrift7
Vroegere onlinedatum13 mei 2016
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bolder Takes All and the role of epigenetics. A comment on Canestrelli et al. Letter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit