Hoe koken een kunst werd onder Napoleon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

21 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen, maar ooit was Parijs berucht om de slechte kwaliteit van de in herbergen en eethuizen geserveerde maaltijden. Buitenlandse reizigers klaagden hierover steen en been, evenals over de onaangename omstandigheden waaronder het voedsel moest worden genuttigd. Hoe dit alles veranderde onder invloed van gezondheidsadviezen, en wat Napoleons bewind te maken heeft met de opkomst van Frankrijk als gastronomisch gidsland, vertelt Jos Gabriëls.
Vertaalde titel van de bijdrageBon appétit! How gastronomy became an art during Napoleon's reign
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-27
Aantal pagina's4
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume53
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 23 nov 2018

Keywords

  • Napoleonic France
  • Restaurants
  • Culinary arts

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hoe koken een kunst werd onder Napoleon'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit