Bone regenerates via dedifferentiation of osteoblasts in the zebrafish fin

F. Knopf, C.J. Hammond, A. Chekuru, T. Kurth, S. Hans, C.W. Weber, G. Mahatma, S. Fisher, M. Brand, S. Schulte-Merker, G. Weidinger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bone regenerates via dedifferentiation of osteoblasts in the zebrafish fin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds