Bone spicule pigment formation in retinitis pigmentosa: insights from a mouse model.

G.B. Jaissle, C.A. May, S.A. Van de Pavert, A. Wenzel, E. Claes-May, A. Giessl, P. Szurman, U. Wolfrum, J. Wijnholds, M.D. Fisher, P. Humphries, M.W. Seeliger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1063-1070
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume248
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit