Bones of Contention: Situating the Dead of the 1979 Sino-Vietnamese Border War

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)192-205
TijdschriftAmerican Ethnologist
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2021

Citeer dit