Book review: Alexander Soucy (2020) Zen Conquests: Buddhist Transformations in Contemporary Vietnam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)134-137
TijdschriftJournal of Vietnamese Studies
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2023

Citeer dit