Book Review: Ball, Jeremy, Angola's Colossal Lie. Forced Labor on a Sugar Plantation, 1913-1977. Brill, Leiden, 2015: Cleveland, Todd, Diamonds in the Rough. Corporate Paternalism and African Professionalism on the Mines of Colonial Angola, 1917-1975. Ohio University Press, Athens, OH, 2015.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)151-154
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit