Book Review: Before Middle Passage: Translated Portuguese Manuscripts of Atlantic Slave Trading from West Africa to Iberian Territories. 1513-26

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)174-175
TijdschriftBulletin of Spanish Studies
Volume95
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit