Book review: Chris de Bont, Amsterdamse boeren.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)294-296
  Aantal pagina's3
  TijdschriftThe Medieval Low Countries. An Annual Review
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 2015

  Citeer dit