Book review: [Earth Matters: How Soil Underlies Civilization by Richard D. Bardgett, Oxford University Press, 2016. (224 pp.) ISBN 978-0-199-66856-4]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)661-662
TijdschriftTrends in Ecology & Evolution
Volumein press
Vroegere onlinedatum2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit