Book Review: Ira Helderman (2019) Prescribing the Dharma: Psychotherapists, Buddhist Traditions, and Defining Religion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)448-452
TijdschriftContemporary Buddhism: An Interdisciplinary Journal
Volume21
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 apr. 2022

Citeer dit